Om Vissefjärda Samhällsförening

Vissefjärda Samhällsförening är en ideell förening som arbetar med att utveckla bygden.

Kontakt: info@vissefjarda.com

Styrelsen:

Ordförande – Lars Einebrant (070-551 51 97)

Kent Johansson

Sarah Algotsson

Christer Fransson

Börje Forsberg

Mikael Eljans

Stephan Kuenzle

Fredrik Gustafsson

Ulrik Ekström